You are currently viewing YEMEN İÇ SAVAŞI: BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ ETKİSİ VE İNSANİ KRİZ BOYUTU

YEMEN İÇ SAVAŞI: BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ ETKİSİ VE İNSANİ KRİZ BOYUTU

2011 yılında başlayan Arap Baharı ile birlikte Ortadoğu’da uzun süredir ayakta kalan dikta rejimlerinin yıkılması ve Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Irak’tan çekilmesiyle birlikte Ortadoğu’da büyük bir güvenlik boşluğu oluştuğu söylenebilir. Bu güvenlik boşluğundan yararlanmak isteyen birçok devletin genişleme çabası içinde olduğu görülmektedir. Özellikle Suudi Arabistan, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi önemli aktörler Arap Baharı sonrası yıkılan dikta rejimlerin bıraktığı boşluğu doldurmak ve etki alanlarını arttırmak için rekabet içerisine girmişlerdir. Bu bağlamda Ortadoğu’nun önemli stratejik noktalarından birinde yer alan Yemen, bahsi geçen ülkeler açısından hedef haline gelmiştir.

Makalenin tamamını görebilmek için lütfen tıklayınız