You are currently viewing YAPI BİLGİ MODELLEMESİNİN UYGULAMADA SAĞLADIĞI KOLAYLIKLAR

YAPI BİLGİ MODELLEMESİNİN UYGULAMADA SAĞLADIĞI KOLAYLIKLAR

Günümüzde inşaat sektörü çok önemli değişim ve gelişimler yaşamaktadır. Tasarımcıların çalışma şekilleri ve araç gereçleri son on yılda çarpıcı bir şekilde değişti. Bunun en önemli nedeni, inşaat projelerinin giderek daha zor yönetilen ve çok daha karmaşık hale gelen sistemleri barındırmasıdır. İkincisi ise proje boyutlarının eskiye oranla çok büyümesidir. Günümüz tasarımcıları tarafından en çok CAD/CAE gibi bilgisayar destekli tasarım sistemleri kullanılmakta olmasına ragmen Yapı Bilgi Modellemesi (YBM) olarak ortaya çıkan yeni adım çok hızlı ilerleyip büyük bir kullanım alanı elde ediyor. İnşaat projeleri hazırlanırken, enerji analizleri, ışık/gölge simülasyonları, yeşil bina yapım metotları, sanal şantiye (visual site) teknikleri, yalıtım projeleri, akustik detaylar, otopark simülasyonları, çevresel etki değerlendirmeleri gibi pek çok parametreye ihtiyaç duyulabilmektedir.

Makalenin tamamını görebilmek için lütfen tıklayınız

Bir cevap yazın