You are currently viewing YAPI BİLGİ MODELLEMELERİNİN MİMARİ TASARIM İÇİN ÖNEMİ VE ORTAK ÇALIŞMALARA OLAN KATKILARI

YAPI BİLGİ MODELLEMELERİNİN MİMARİ TASARIM İÇİN ÖNEMİ VE ORTAK ÇALIŞMALARA OLAN KATKILARI

Bu çalışmada, YBM sistemlerinin mimari tasarımdaki önemine dair literatürler incelenmiş ve ortak çalışmalara olan katkıları değerlendirilmiştir. YBM sistemleri akıllı, üç boyutlu model tabanlı bir süreç olarak tanımlanabilmektedir. Günümüzde YBM sistemleri ile mimari tasarımda rol alan ve uygulama sürecine dâhil olan taraflar arasında bilgi koordinasyonu ve programlar arasında işbirliği yapmalarına imkân tanımaktadır. YBM sistemleri ile mimari tasarımın her aşaması için fikir ve araçlar sağlanabilmektedir. Bu sayede paydaş- lar arasında eş zamanlı çalışmayı mümkün kılmaktadır. Bunun yanı sıra, analizler yapılarak projenin tasarım aşamasında doğru kararlar alınabilmesi sağlanmaktadır ve projede ol şan sorunlar önceden tespit edilip engellenmektedir.

Makalenin tamamını görebilmek için lütfen tıklayınız

Bir cevap yazın