You are currently viewing YAHUDİLİK, HRİSTİYANLIK VE İSLAMİYETE GÖRE KUDÜS’ÜN EHEMMİYETİ

YAHUDİLİK, HRİSTİYANLIK VE İSLAMİYETE GÖRE KUDÜS’ÜN EHEMMİYETİ

Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Filistin toprakları, tarihsel süreç içinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, sayısız peygambere yurt olmuştur. Şehrin jeopolitik ve teopolitik açıdan kutsal bir özelliğe sahip olması önemini daha da artırmıştır.

Kudüs, tarihi itibariyle üç semavi din açısından kutsal bir şehir olarak kabul edilmektedir. Yahudiler, Hıristiyanlar ve Müslümanlar tarafından ‘Mukaddes Şehir’, ‘Kutsal Kent’, ‘Rabbin Şehri’, Barış ve Esenlikler Yurdu‘, ‘Beytü’l-Makdis’, ‘ İliya’ gibi farklı isimlerle ifade edilerek yüceltilmektedir. Kudüs, Yahudilik ve Hıristiyanlığa göre dünyadaki en kutsal şehir ve hac mekânı olarak kabul edilmektedir. İslam’da ise, Mekke ve Medine’den sonra üçüncü kutsal kabul edilen belde olarak görülmektedir. Bu dinlerin ortak bakış açılarına göre Kudüs şehri; kutsal, bereketli ve sahiplenilmesi gereken bir yer olarak görülmektedir.

Makalenin tamamını görebilmek için lütfen tıklayınız

Bir cevap yazın