You are currently viewing UMMAN’DA İBADİLİK VE TOPLUMSAL UYUM SAĞLAMADAKİ ROLÜ

UMMAN’DA İBADİLİK VE TOPLUMSAL UYUM SAĞLAMADAKİ ROLÜ

  • Post author:
  • Post category:ÇABA

Hz. Peygamber hayattayken İslamiyet’i kabul eden bazı Arap kabileleri, Hz. Peygamber’in vefatından sonra çeşitli bahanelerle hızlı bir şekilde İslam’a yüz çevirmişlerdi. Bu Arap kabileleri İslam’a yüz çevirirken Ummanlılar, Hz. Peygamber’e ve İslam’a olan bağlılıklarını korumuşlardır. Ancak Hz. Peygamber’in vefatından sonra Müslümanlar pek çok yeni sorunla karşı karşıya kalmıştır. Hz. Osman’ın şehit edilmesiyle başlayan iç sorunlar, Hz. Ali’nin halife olmasının ardından Hz. Muaviye ile yaşanan anlaşmazlıklarla devam etmiştir. Bu sorunlar nedeniyle İslam dünyası büyük bir parçalanmayla karşı karşıya kalmıştır. Bu parçalanma süreci ‘Hariciler’ olarak bilinen topluluğu ortaya çıkarmıştır. Hariciler, İbadileri anlamak için oldukça önemli bir yapılanmadır.

Makalenin tamamını görebilmek için lütfen tıklayınız