You are currently viewing ULUSAL GÜVENLİK PERSPEKTİFİNDE GIDA GÜVENLİĞİNİN YERİ

ULUSAL GÜVENLİK PERSPEKTİFİNDE GIDA GÜVENLİĞİNİN YERİ

Gıda canlılar için sadece gerekli besin ürünü olarak değil bir ulus-devletin ekonomik güvenliğinden, ulusal-uluslararası diplomasi anlayışının önemli unsurlarından biri haline gelmiştir.

Tarih boyunca devletler gıda, enerji ve su gibi doğal kaynaklar için rekabet etmişler ya da savaşmışlardır. Çünkü bu kaynaklar nüfus oluşumu (demografik) yapısının korunması için büyük öneme sahiptir; siyasi ve kültürel içerikli uluslararası bir hukuk alanıdır.

Makalenin tamamını görebilmek için lütfen tıklayınız