You are currently viewing TURGUT CANSEVER’İN ŞEHİR VE İNSAN KURGUSU

TURGUT CANSEVER’İN ŞEHİR VE İNSAN KURGUSU

Farklı kişilerce birçok şehir tanımının yapılmasına karşın nihai bir tanımı olmayan şehir kavramı bulunmaktadır. Bu kavramın tanımında doğu ve batı medeniyetlerinde temel ayrımlar bulunmaktadır.

Bu makalede bu ayrımın sebebi Turgut Cansever’in bakış açısından incelenecektir.

Turgut Cansever şehir plancısı, mimar ve düşünürdür. Dünyada üç kez Ağa Han Mimarlık Ödülü almış tek mimardır. “Bilge Mimar” da olarak anılır. Kent, imar, koruma alanlarında pek çok görev almış, Beyazıt Meydanı’nı tasarlamıştır. Türkiye’deki ilk sanat tarihi doktora tezinin sahibidir.

Makalenin tamamını görebilmek için lütfen tıklayınız

Bir cevap yazın