You are currently viewing TOPLUM 5.0: JAPONYA

TOPLUM 5.0: JAPONYA

Dünyamız her geçen yüzyılda köklü değişiklerden geçmektedir. Özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yaşanan değişiklikler beraberinde hayatımıza birçok yeni kavram ve yeni meslek grupları katmıştır. Sadece birkaç yıl içinde bile yaşantımızın neredeyse her alanında bir farklılık gözlemlemekteyiz. Dünyamızın teknoloji alanında geçirdiği bu değişiklikleri Sanayi – Endüstri Devrimleri olarak bir çatı altında toplamak mümkündür. Bu çalışmada da Endüstri 1.0, 2.0, 3.0 ve 4.0 kavramlarının ne anlama geldiği, Toplum 5.0 kavramının nasıl ve nerede ortaya çıktığı, hedefleri, sorun ve çözüm önerileri incelenmiştir.

Makalenin tamamını görebilmek için lütfen tıklayınız

Bir cevap yazın