You are currently viewing SURİYELİ KÜRTLER VE SİYASİ ENTEGRASYON ARAYIŞI

SURİYELİ KÜRTLER VE SİYASİ ENTEGRASYON ARAYIŞI

Ortadoğu coğrafyasında Türkler, Persler ve Araplardan sonra dördüncü büyük ve dünyada devleti olmayan en büyük etnik grup olan Kürtlerin çoğunluğu Türkiye, Irak, İran ve Suriye gibi ülkelerde yaşamlarını sürdürmektedirler. Suriye’de nüfusun yaklaşık %8-10’unu oluşturan Kürtler, Suriye iç savaşına kadar uluslararası kamuoyunun dikkatini çok fazla çekmese de modern Suriye tarihinde yaşanan etnik sorunların ana öznesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Suriyeli Kürtlerin, 1946’da Suriye devletinin kurulmasından bu yana siyasi, sosyal ve kültürel açıdan ayrımcılığa maruz kaldığı görülmektedir. Özellikle 1962 yılında yapılan nüfus sayımı sonrasında Kürtlere yönelik vatandaşlık probleminin ortaya çıkması ve Kürtlerin çoğunlukta olduğu yerleşim yerlerinin Araplaştırılmasına yönelik izlenen politikalar bu ayrımcılığın göstergeleri olarak sayılabilir.

Makalenin tamamını görebilmek için lütfen tıklayınız

Bir cevap yazın