You are currently viewing SURİYE İÇ SAVAŞININ SOSYOLOJİK YANSIMALARI

SURİYE İÇ SAVAŞININ SOSYOLOJİK YANSIMALARI

Toplumsal gruplar; din, mezhep, davranış şekilleri, kültür, ahlak, ırk ve kimliklerin farklılaşmasıyla ortaya çıkmıştır. Toplumun yapı taşı olan insanın da doğası gereği çevresine güven duyma ve bir gruba ait olma ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal grupların içerisinde yer aldığı görülmektedir. Zaman içerisinde çeşitliliği artan bu gruplar hem zenginlik hem de çatışmaların sebeplerinde en önemli faktör olarak gösterilmektedir. 2011 iç savaş öncesi yaklaşık 22 milyon nüfusa sahip olan Suriye’nin demografik yapısını; % 60 Sünni Arap, % 10 Nusayri Arap, % 10 Sünni Kürt, %10 Hıristiyan Arap, % 5 Türkmen ve % 3 Dürzi Arap oluşturmaktadır. Ülkenin farklı medeniyet ve kültürlerin geçiş güzergâhı üzerinde olması; bölgeyi uluslararası nüfuz mücadelelerinin yaşandığı merkezlerden biri haline getirmiştir. Suriye farklı etnik ve dini yapıya sahip vatandaşları ile kozmopolit bir ülke özelliği taşımaktadır. İnançlar konusundaki bu çeşitlilik çoğu kez kültürel gelişmelere ve birleşmelere engel olup bölünmelere, baskılara ve soykırımlara yol açmıştır. Bu durum sadece farklı dinden olanlara karşı değil aynı din içindeki farklı görüş/mezhepler arasında da çatışmalara sebep olduğu görülmüştür. Suriye iç savaşının bugünkü halini almasının en büyük sebeplerinden biriyse farklı etnik ve mezhep kökenli çatışmalardır.

Makalenin tamamını görebilmek için lütfen tıklayınız

Bir cevap yazın