You are currently viewing SUDAN’IN KAMU DİPLOMASİSİNDE TARİKATLAR VE CEMAATLER’İN ROLÜ

SUDAN’IN KAMU DİPLOMASİSİNDE TARİKATLAR VE CEMAATLER’İN ROLÜ

Diplomasi, ulus devletler arasındaki meselelerin barışçıl bir eksende görüşülüp tartışıldığı iletişim yoludur. Ancak özellikle Soğuk Savaş’ın ardından gerçekleşen küreselleşmenin getirdiği teknolojik gelişmeler doğrultusunda diplomasi de çeşitli varyasyonlara evrilmiştir. Bu varyasyonlardan biri de kamu diplomasisi olmuştur. Kamu diplomasisini diğer diplomasi çeşitlerinden ayıran en temel özellik yumuşak güç unsurlarıyla gerçekleştirilmesidir. Söz edilen yumuşak güç unsurları ise kamu diplomasisini gerçekleştirecek olan ülkenin sahip olduğu derin tarih birikimi, kültürü, yaşam biçimi ve kurumlarıdır. Bu çalışmada Afrika’nın üçüncü büyük ülkesi olan Sudan’ın kamu diplomasisinde kullandığı yöntemler ve bu yöntemler doğrultusunda tarikat ve cemaatlerin nasıl bir rol oynadığı incelenecek, ortaya çıkan sonuçta kamu diplomasisi temelinde Sudan’ın uyguladığı diplomaside karşılaşılan zorluklar ve avantajlar değerlendirilecekti.

Makalenin tamamını görebilmek için lütfen tıklayınız

Bir cevap yazın