You are currently viewing SOSYAL MEDYADA POST-TRUTH (HAKİKAT ÖTESİ)

SOSYAL MEDYADA POST-TRUTH (HAKİKAT ÖTESİ)

Sosyal medyanın gündelik hayatlara gitgide dahafazla entegre olmasıyla birlikte iletişim vehabercilik anlayışlarında da değişimler yaşanmıştır. Sosyal medyanın sağladığı, bilgiye kolay ulaşım,haberlerin hızlı şekilde dolaşımı ve insanları ağlarüzerinde buluşturma gibi faydalarla birlikte;özellikle twitter, facebook, instagram üzerindendolaşıma giren “sahte haberlerin” kamuoyununobjektif/doğru haberler aracılığıyla oluşmasıidealiniolumsuz şekilde etkilemektedir.Sosyal mecralarda Gerçeğin çarpıtılması, manipüleedilmesiyle yaratılan sahte gerçeklik POSTTRUTH (“Hakikat ötesi”, “gerçek ötesi” ya da“hakikatten sonrası”) olarak da ifade edilenkavramı Oxford sözlüğünün 2016’da “yılınkelimesi” olarak seçtiğipost-truth Sözlüktekianlamı “kamuoyunu şekillendirmede nesnelgerçeklerin duygulardan ve kişisel inançlardan dahaaz etkiliolması” şeklinde tanımlanmaktadır.

Makalenin tamamını görebilmek için lütfen tıklayınız