You are currently viewing SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINDA ÇOCUK MAHREMİYETİNİN İHLALİ; ETİK KODLAR BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINDA ÇOCUK MAHREMİYETİNİN İHLALİ; ETİK KODLAR BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME

Bu çalışmada sosyal medya mecralarında çocuk mahremiyeti açısından oluşan etik sorunları içermektedir. Çalışmada mahremiyet kavramına açıklık getirilirken, çocukların mahremiyetine de dikkat çekilmiştir. Çocuk haklarında ulusal ve uluslararası alanlarda çocuklar için belirlenen kanunlardan bahsedilmektedir. Ardından günümüz ebeveynlik modelinde anne babaların paylaşımlarındaki etik sorunlar incelenmiştir. Ortaya çıkan sonuçlarda kültürel ve toplumsal açıdan gelecekte ne gibi durumlar oluşturabileceği hakkında değerlendirilmeler yapılmış çalışmanın bu yönüyle çocuk mahremiyeti ve sosyal medya paylaşımlarıyla ilişkisine bir bakış açısı sunması amaçlanmıştır.

Makalenin tamamını görebilmek için lütfen tıklayınız

Bir cevap yazın