You are currently viewing SİYASET-İ ŞER’İYYE KAVRAMI VE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE DİN-SİYASET İLİŞKİSİ

SİYASET-İ ŞER’İYYE KAVRAMI VE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE DİN-SİYASET İLİŞKİSİ

Siyaset-i Şer’iyye kavsallaşması ,literatürde yer aldığı üzre ‘’bir topluluğun başına geçmek, onların işlerini yararlarına olacak biçimde yürütmek’’ ve ’’şeriatin müsade ettiği ‘’siyaset ve şer’iyye kavramlarından oluşmaktadır. Kelimelerin kökenle- rine indiğimiz zaman Cengiz Han’a kadar ulaşmak muhtemeldir .Ünlü Cengiz Han yasalarından ,sürece dahil olan siyaset kavramı: Türk toplumla- rında evrilmesi ve Büyük Selçuklu Devleti’nin İran -Fars kültürüyle tanışması ile beraber yapılmaya başlamıştır .İbn Tağrîberdî’nin naklettiğine göre Cengiz Han askerlerine üç düzen emretmiş ve işlerinde üç temel ilkeyi esas almıştır. Böylelikle özellikle islamiyetin yayılması ile beraber gerçekle- şen Türk-Arap kültürü farklı coğrafyalar üzerindeki kültürel etkisiyle harmanlanarak önce se-yasa ardından bugünkü kullanım biçiminde ki siyaset kavramına bürünmüştür.

Makalenin tamamını görebilmek için lütfen tıklayınız

Bir cevap yazın