You are currently viewing SİYASAL İSLAMOFOBİ

SİYASAL İSLAMOFOBİ

Hem sosyal hem dini alanda var olan İslamofobi günümüz dünyasında siyasal alanda da karşılaşılan büyük bir problemdir. Gerek devlet politikası olarak gerekse hükümet oluşturulması öncesindeki seçim gibi süreçlerde siyasi propaganda aracı olarak kullanımı giderek yaygınlaşan İslam düşmanlığı, sonuç olarak toplumsal grupların da ayrışmalarına yol açmaktadır. Özellikle medya ve sosyal medya aracılığıyla yayılımı hız kazanan ve daha geniş kitleleri hedef alan bu sorun, siyasi alanda da varlığını göstermekte ve sonuçta hukuki alanda bu yönde kanuni düzenlemelerin oluşmasına yol açmaktadır. İşbu çalışma ile hem İslamofobinin yayılım alanları hem de siyasal alana
entegre ediliş şekli incelenerek konu hakkında farkındalık oluşturulmaya çalışılacaktır. Bu bağlamda öncelikle medyanın İslamofobi kavramına yaptığı katkılar irdelenerek açıklanacak, ardından da siyasi yönelimlerin bu katkı ile oluşturulan İslam algısından nasıl faydalandıkları konusunda bilgi verilecektir. Sorunun anlaşılması ve tanımlanması çözüm önerilerinin getirilmesinde de önemli bir adım olacaktır.

Makalenin tamamını görebilmek için lütfen tıklayınız