You are currently viewing RUHSAL RAHATSIZLIKLARIN MÜZİKLE TEDAVİSİ: OSMANLI DEVLETİ’NDEKİ ÖRNEĞİ II. BAYEZİD BÎMÂRHÂNESİ

RUHSAL RAHATSIZLIKLARIN MÜZİKLE TEDAVİSİ: OSMANLI DEVLETİ’NDEKİ ÖRNEĞİ II. BAYEZİD BÎMÂRHÂNESİ

İnsanlar yüzyıllardan beri hem fiziksel hem de ruhsal rahatsızlıklarına çareler aramaktadırlar. Bu amaçla çeşitli tedavi yöntemlerini denemekte ve çeşitli yollara başvurmaktadırlar. Geçmişi insanlık tarihi kadar eski olan ve hayatımızın her alanında etkin bir şekilde yer alan müziği de bu yöntemlerin arasında görmekteyiz. ‘‘Müzik, birtakım duygu ve düşünceleri belli kurallar çerçevesinde uyumlu seslerle anlatma sanatı’’. Müzik, yüzyıllar boyunca yalnızca insanları etkilemek, kendimizi ifade etmek gibi amaçlarla kullanılmamış aynı zamanda yatıştırıcı, canlandırıcı ve rahatlatıcı doğası nedeniyle çeşitli ruhsal veya fiziksel rahatsızlıkları da iyileştirmede bir tedavi aracı olarak kullanılmıştır. Bu makalede müzikle tedaviden, tarihsel sürecinden bahsedilecek ve Osmanlı Devleti’ndeki örneği olan II. Bayezid Bimarhane’sinin üzerinde durulacaktır.

Makalenin tamamını görebilmek için lütfen tıklayınız

Bir cevap yazın