You are currently viewing OKULLARDA AGİLE (ÇEVİKLİK) İHTİYACI ALGISININ ÖĞRETMENLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

OKULLARDA AGİLE (ÇEVİKLİK) İHTİYACI ALGISININ ÖĞRETMENLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Bu araştırmanın amacı, okullarda Agile (çeviklik) ihtiyacı algısının öğretmenler üzerindeki etkisini ölçmektir. Araştırma modeli olarak nitel modelden yararlanılarak yapılmıştır. Okullarda öğrenim gören öğrencilerin daha etkileşim içerisinde ve daha öğrenmeye açık olmalarını bu yöntem araştırmaları ve pilot uygulamalarıyla sağladığı belirtiliyor. Scrum tekniği ile çalışmanın öğretmenler ve öğrenciler üzerinde daha programlı planlı aynı zamanda grup çalışmalarına yatkın dakik ve beceriler kazandırdığı belirtilmiştir. Agile bir işin yapılışı aşamasında kullanılan yaklaşımdır. Ve temeline insanı koyarken güven ile ve değişime uygun olduğunu belirtir. Hedefe ulaşırken yön değiştirmeyi ekip olarak hareket etmeyi gerektiriyor. Yapılmış olan araştırma sonucu Agile kısa döngülerle değeri ortaya koymak ve ihtiyacı karşılamak adına kullanılan bir felsefedir. Okullarda yaşanan problemlerin giderilmesi ve devamlılığının olmaması için geliştirilen stratejilerin tutarlığı, işlenebilirliği üzerine önermeler yapılmıştır.

Makalenin tamamını görebilmek için lütfen tıklayınız

Bir cevap yazın