You are currently viewing NİL NEHRİ SULARININ PAYLAŞIMINDA TARAFLAR VE ANLAŞMAZLIKLAR

NİL NEHRİ SULARININ PAYLAŞIMINDA TARAFLAR VE ANLAŞMAZLIKLAR

Tarih boyunca insanoğlu, su kaynaklarının etrafında yerleşmiş ve ilk medeniyetler önemli su kaynaklarının etrafında kurulmuştur. Medeniyetlere ev sahipliği yapan su kaynakları, ayrıca bu medeniyetler arasında ilk sosyal, ekonomik, kültürel, siyasi vb. etkileşimlerin kurulmasında da etkili olmuştur. İnsanoğlunun ihtiyaçlarının artması
ve çeşitlenmesinin bir sonucu olarak suyun kullanım alanı da genişlemiştir. Bu genişlemeye ek olarak dünya nüfusunun hızla artması ve çevresel
koşullar nedeniyle suya erişimin zor olması, su temelli meselelerin daha görünür olmasına neden olmaktadır.

Makalenin tamamını görebilmek için lütfen tıklayınız

Bir cevap yazın