You are currently viewing MUDARABA, MUŞARAKA VE MODERN RİSK SERMAYESİ ARAÇLARI

MUDARABA, MUŞARAKA VE MODERN RİSK SERMAYESİ ARAÇLARI

Dünyada ilk örnekleri, ticari hayatın görülmeye başlandığı erken yıllara dayanan “risk sermayesi” finansman modeli günümüzde özellikle son yıllarda büyük bir önem arz eden “sürdürülebilirlik” ve “girişimcilik” kavramlarıyla beraber yadsınamaz bir konuma ulaşmıştır. İslam ekonomisi bakış açısının temel yapıtaşı olan “faizsizlik ilkesi” ile oldukça paralel bir yapı gösteren risk sermayesi kavramı, İslami finans penceresinde mudaraba ve muşaraka olarak adlandırılırken, modern risk sermayesi ya da diğer bir isimle tanımlamak gerekirse konvansiyonel risk sermayesi tarafında ise girişim sermayesi, melek yatırımcılık, joint venture veya venture capital olarak adlandırılmaktadır.

Makalenin tamamını görebilmek için lütfen tıklayınız

Bir cevap yazın