You are currently viewing MADENİ PARADAN DİJİTAL PARAYA GEÇİŞ

MADENİ PARADAN DİJİTAL PARAYA GEÇİŞ

Paranın temelde kullanım amacı mal ve hizmet değişimini sağlamak olmuştur. Toplumlar bu amaçla çeşitli araçları para olarak kullanmışlardır. Midye kabukları, kırmızı papağan tüyü, odun, tuz ve metallerden sonra değerli madenler paranın yerine kullanılan araçlardandır. Değerli madenlerin kullanımında saklama, taşıma, maliyetin fazla olması ve zamanla değer kaybetmesi gibi sıkıntılarla karşılaşılmış ve yerini daha kolay taşınabilen, saklanabilen ve maliyeti daha düşük olan temsili paraya bırakmıştır. Bu kullanımlar ışığında Onaran parayı; “bir memlekette iş ve günlük geçim hayatındaki değişlerde, mal ve hizmetlerin bedelini ödemek ya da borçların ödenmesinde geniş halk kitleleri tarafından yahut herkesçe bir mübadele aracı ve değer ölçüsü olarak kullanılan ve itirazsız kabul edilen her şey paradır” şeklinde tarif etmiştir. Burada ‘her şeyin’ para olarak tanımlanması tarihin belirli dönemlerinde kullanılan çeşitli eşyaların para yerine kullanılmasından gelmektedir. Günümüzde de para olarak ifade edilen kavram sadece fiziki olarak kullanılan kâğıttan ibaret değildir. Teknolojik gelişmeler her sektörde olduğu gibi ödeme (mübadele) sistemlerinde de yenilikleri beraberinde getirmiştir. Elektronik kayıttan ibaret olan banka parası, kredi kartı, internet bankacılığı, elektronik para teknolojik gelişme ile hayatımıza giren ve para olarak kullandığımız yeniliklerdendir.

Makalenin tamamını görebilmek için lütfen tıklayınız.