You are currently viewing LİBYA’NIN OLUŞUM SÜRECİNDE BİR SORUN OLARAK KABİLELER VE KABİLELER ARASI ÇATIŞMALAR

LİBYA’NIN OLUŞUM SÜRECİNDE BİR SORUN OLARAK KABİLELER VE KABİLELER ARASI ÇATIŞMALAR

Köklü bir tarihi birikime sahip olan Libya, Akdeniz sahillerinde konumlanan bir Kuzey Afrika ülkesidir. Tarih boyunca birçok devlete ev sahipliği yapmış olan Libya’da Fenike, Kartaca, Roma, Bizans, Arap devletleri ve Osmanlı gibi birçok köklü imparatorluk yaşamıştır. Libya’nın sahip olduğu köklü miras ve etkileşimler toplumsal yapının zenginleşmesine katkı sağlamıştır. Günümüzde etnik ve dinsel çeşitliliğe sahip bir toplumsal yapının oluşmasının en büyük nedeni bu tarihsel zenginlikte yatmaktadır. Sosyolojik olarak incelendiğinde köklü bir kurumsal yapıya sahip olan Libya’da en önemli sosyal kurumlardan biri kabiledir. Yapılan araştırmalara göre günümüzde toplumun %85’inden fazlası farklı kabilelere mensup bireylerden oluşmaktadır (Ayhan, 2011). Bu durum kabilelerin Libya’nın oluşum sürecinde ne kadar önemli bir faktör olduğunu göstermektedir.

Makalenin tamamını görebilmek için lütfen tıklayınız

Bir cevap yazın