You are currently viewing KERPİÇ YAPILARIN TASARIM OLANAKLARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA ETKİLERİ

KERPİÇ YAPILARIN TASARIM OLANAKLARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA ETKİLERİ

İnsanlık varoluşundan itibaren kendisi ve sorumluluğu altında olanlar için korunaklı bir mekan arayışına girmiştir. Bu arayış insanı kimi zaman yaratılıştan barınacak durumda olan mağaralar ve büyük ağaç kovukları içine götürmüştür. Kimi zaman da etrafındaki malzemeleri işlemden geçirmeden veya geçirerek kullandıktan sonra barınacak yerini oluşturmuştur. Bu malzemelerin en eskisi toprak yani kerpiç malzemesidir. Kolay elde edilmesi, lokal bir malzeme oluşu, çok ucuz bir şekilde kullanılacak duruma getirilmesi, nakledilmesinin zahmetli olmayışı insanların bu malzemeyi tercih etmelerinin başlıca nedenleridir.

Makalenin tamamını görebilmek için lütfen tıklayınız

Bir cevap yazın