You are currently viewing KENTLERİN ŞEKİLLENMESİNDE İNSAN FAKTÖRÜ VE İNSANIN GELİŞİMİNDE KENT DOKUSU

KENTLERİN ŞEKİLLENMESİNDE İNSAN FAKTÖRÜ VE İNSANIN GELİŞİMİNDE KENT DOKUSU

İlkel içgüdülerin yönlendirmesi ile başlayan toplumsal yaşam isteği zaman içinde gelişim göstererek kentlerin oluşmasını sağlamıştır. Yerleşik hayata geçiş akabinde kentleşmenin sağladığı olanaklar insanoğlunun ilerleyişi ve gelişimi için zemin oluştururken, kent de bu gelişmelerden etkilenerek zaman içinde çok farklı dokular kazanmıştır. Tarihsel gelişim ve evrilme sürecinde kentin insanın gelişimine etkisi ve insanın kent dokusunun şekillenmesi üzerindeki etkisi medeniyetlerin ve devrimlerin örnekleminde
açıklanmıştır.

Makalenin tamamını görebilmek için lütfen tıklayınız

Bir cevap yazın