You are currently viewing KAFKASYA’DA SELEFİ HAREKETLERİN YÜKSELİŞİ

KAFKASYA’DA SELEFİ HAREKETLERİN YÜKSELİŞİ

Günümüzde Selefiyye olarak bilinen dini ve siyasi hareketin tarihsel temelleri asırlar öncesine dayanmaktadır. Selefiyye sözlükte öncel, ilk gelenler ve geçmişte kalan anlamına gelen Selef kavramından türemiştir. Geniş manada Selefiyye, Kur’an ve hadisle birlikte, ilk üç nesli teşkil eden Müslümanların (sahabe, tabiûn ve tebeu’t tabiîn) söz ve davranışlarını takip eden kimseler anlamına gelmektedir.
Selefiler, tarihte üç büyük dönem yaşamakla birlikte bu dönemler için; “Ehl-i eser”, “Ashab-ı Hadis”, “Sıfatiye” ve “İsbatiye” isimleri kullanılır. Ebu’l-Hasan Ali b. İsmail (ö. 935-36) tarafından kurulan Eş’ariye ve Ebu Mansur Muhammed b. Muhammed (ö. 944) tarafından kurulan Maturidiyye mezhepleri gün yüzüne çıkıp kelam niteliği kazanmadan önce İslam geleneklerine sıkı sıkıya bağlı olarak yaşayan ve Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat ismiyle anılan gruplar olarak bilinirlerdi.

Makalenin tamamını görebilmek için lütfen tıklayınız

Bir yanıt yazın