You are currently viewing İSLAMİ FİNANSIN TÜRKİYE’DEKİ GELİŞİMİ

İSLAMİ FİNANSIN TÜRKİYE’DEKİ GELİŞİMİ

İslami finans kavramsal olarak en basit anlamda; ‘İslam hukukuna göre işleyen finansal sistemdir’ şeklinde ifade edilebilir (Alrifai, 2015). İslam hukukunun temel alınması, birtakım fıkhi ilkelerin belirlenmesini beraberinde getirmiştir. Temel düzeyde bu ilkeler; faiz (riba) yasağı, kumar ve benzeri faaliyetlerden kaçınma (maysir), aşırı belirsizlikten kaçınma (garar) ve risk paylaşımıdır.

Makalenin tamamını görebilmek için lütfen tıklayınız

Bir cevap yazın