You are currently viewing İSLAM İKTİSADINDA TÜKETİM

İSLAM İKTİSADINDA TÜKETİM

İslamın ekonomik yaşama getirdiği en önemli katkı tüketimi düzenlemesidir. İslamda mallar ve hizmetler, helal ve haram olarak ayrılır. İslami tüketiciler ve üreticiler de bu ayrıma göre hareket ederler. Ancak konu olan mal veya hizmetin helal olması ondan sınırsız derecede faydalanılacağı anlamına gelmez. İsraftan kaçınma ve infak etmenin övülmesi ile tüketim diğer bütün iktisadi doktrinlerde olduğundan farklı bir şekilde karşımıza çıkar. Furkan Suresi 67. ayet islami tüketimin temel prensiplerini ortaya koymaktadır: “Yine o iyi kullar, harcama yaptıkları zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik ederler; harcamaları bu ikisi arasında mâkul bir dengeye göre olur.”

Makalenin tamamını görebilmek için lütfen tıklayınız

Bir cevap yazın