You are currently viewing İSLAM HUKUKUNDA EMANET İLİŞKİLERİNİN GÜNÜMÜZ BANKACILIK SİSTEMİNE YANSIMALARI

İSLAM HUKUKUNDA EMANET İLİŞKİLERİNİN GÜNÜMÜZ BANKACILIK SİSTEMİNE YANSIMALARI

XXI. yüzyıl, insanlık tarihindeki tüm diğer yüzyıllar gibi teknolojik, iktisadi ve siyasi gelişmeleri beraberinde getirmiştir. Mevcut modern kapitalist sistem içerisinde doğan, büyüyen bir nesil olarak XXI. yüzyıl insanı bu sistemin hem pozitif hem de negatif etkileri ile iç içe yaşamaktadır. Modern kapitalist sistem, başlangıçta yalnızca bir ekonomik sistem olarak ortaya çıkıp ekonomik faaliyetlerde daha dikkate değer değişimler yaratmış olsa da son birkaç yüzyılda yalnızca ekonomik değil sosyal, siyasi ve eko- sistemsel etkileri ile birlikte insan hayatını çepeçevre işgal etmiş durumdadır. Bu sistem insan üzerinde yalnızca dışsal olarak değil aynı zamanda içsel yani fikri ve düşünsel açıdan da çok büyük etkiler oluşturmuştur. Bu sebeple XXI. yüzyılda yaşayan hiçbir insanın modern sistemler ve kavramlardan bağımsız olarak tefekkür etmesi, dünyayı anlamlandırabilmesi pek mümkün görünmemektedir.

Makalenin tamamını görebilmek için lütfen tıklayınız

Bir cevap yazın