You are currently viewing İKTİSAT TARTIŞMALARI NEZDİNDE İSLAM İKTİSADININ VARLIĞI

İKTİSAT TARTIŞMALARI NEZDİNDE İSLAM İKTİSADININ VARLIĞI

Günümüzde İslam iktisadının varlığına yönelik düşünsel ve teorik zeminde farklı eleştiriler getirilmektedir. Bu eleştiriler en temelde, İslam iktisadı teorisinin temel varsayımlarının vahiy kaynaklı olması, iktisadın doğa bilimleri gibi işlediği dolayısıyla vahyin herhangi bir referansının kabul edilemeyeceği, İslam iktisadının bilimsellikten uzak olduğu şeklinde sıralanabilir. Modern anlamda İslam iktisadı kavramı yeni bir kavram olduğundan konuyla ilgili literatür klasik literatüre nispeten sınırlıdır. Bu sorulara kesin cevaplar vermek de bu yazının haddine değildir. Bu yazı sadece genel okuyucu kitlesine hali hazırda bilinen bilgileri tabiri caiz ise aynı tepsi içinde sunmak ve akıllarda soru işaretleri bırakmak amacıyla kaleme alınmıştır. Bu bağlamda doğa bilimleri ve iktisat bilimi tartışmalarına değinilip İslam iktisadı kavramı izah edilmiştir. Yazıya geçmeden önce şunu belirtmek gerekir ki “İslam iktisadı” isimlendirmesi ile ilgili disiplinin kendi içinden gelen eleştiriler vardır. Bu eleştiriler kavrama eklenen “İslam” kelimesinin kullanımı ile yapılacak olan çalışmaların noksanlığının ve hatalarının İslam’a zarar verebileceği yönündedir. Fakat bu durum ayrı bir tartışma konusu olduğundan dolayı sadece söz konusu durum belirtilmiş olup yazıda “İslam iktisadı” kavramı isimlendirmesi kullanılmaya devam edilmiştir.

Makalenin tamamını görebilmek için lütfen tıklayınız

Bir cevap yazın