You are currently viewing GÖRSEL İLETİŞİMİN POLİTİK KAMPANYALARDA KULLANIMI: PROPAGANDA VE MANİPÜLASYON

GÖRSEL İLETİŞİMİN POLİTİK KAMPANYALARDA KULLANIMI: PROPAGANDA VE MANİPÜLASYON