You are currently viewing GENEL BİR SİSTEM OLARAK PLANLAMANIN KAVRAMSAL AÇIKLAMALARI

GENEL BİR SİSTEM OLARAK PLANLAMANIN KAVRAMSAL AÇIKLAMALARI

Planlama genel anlamıyla, gelecek için istenilen hedeflere ulaşmak amacıyla belli bir sistem doğrultusunda eylem programları hazırlama süreci, plan ise süreç içinde oluşan ayrıntılı bir uygulama rehberidir. Şehir Planlama kavramı hem toplumsal hem de mekânsal olarak geleceği tasarlayan bir süreç olarak karşımıza çıkarken, ilk çağlardan itibaren birlikte yaşamaya ve aynı ortak mekânda toplanmaya çalışan insanoğlunun bugüne değin biriktirdiği tecrübeleri araç olarak kullanıp sosyal-kültürel ve mekânsal kurgu çatkısında geleceğin yaşam biçimini dizayn etmeyi amaçlar.

Makalenin tamamını görebilmek için lütfen tıklayınız

Bir cevap yazın