You are currently viewing FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ EKONOMİK ANALİZİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ EKONOMİK ANALİZİ

Fikri Mülkiyet Hakları (FMH), “kişinin her türlü fikrî ve zihnî çaba ve emeği sonucunda ortaya çıkardığı ürünler üzerinde hukuken korunan ve hak sahibi dilediği takdirde bu korumadan yararlanma yetkisi veren menfaatler” şeklinde tanımlanır. FMH, yeniliklerin (inovasyonun) teşvikini ve beraberinde ekonomik gelişmeyi sağlamak için, özellikle aşağıda sıralanan nedenlerden dolayı önemlidir:

Makalenin tamamını görebilmek için lütfen tıklayınız

Bir cevap yazın