You are currently viewing ENERJİ ETKİN YÜKSEK YAPI TEKNOJİLERİ ÖLÇÜTLERİ VE ÖRNEKLENDİRİLMESİ

ENERJİ ETKİN YÜKSEK YAPI TEKNOJİLERİ ÖLÇÜTLERİ VE ÖRNEKLENDİRİLMESİ

Endüstri devrimi sonrasında teknolojik gelişmeler ve yaşam biçiminin değişmesine bağlı olarak günümüzde enerji gereksinimi gün geçtikçe artmaktadır. Enerji, tüm ülkelerde refah yaratmada, ekonomik büyümede ve sosyal kalkınmada en önemli katalizörlerden biridir. Binalar, küresel olarak tüketilen toplam enerji içinde önemli bir paya sahiptir; bu nedenle çevre üzerinde derin bir etkiye sahiptirler. Enerji bina yaşam döngüsünün her aşamasında kullanılır (bu aşamalar; yer seçimi, mimari tasarım, yapı sistemleri ve malzeme seçimi, bina inşaatı, kullanım ve bakım, yıkım, yeniden kullanma-geri kazanma-geri dönüştürme ve atık bertarafıdır). Binaların enerji tüketimi, bir bina yaşam döngüsünün her aşamasında önemli ölçüde azaltılabilir. Bu çalışma ile, bina yaşam döngüsünde enerji verimli yöntemleri araştırdım.

Bu içerikte; Binalarda Enerji Verimliliğini Sağlamaya Yönelik Yöntemler başlığı altında inceleyeceğiz

Makalenin tamamını görebilmek için lütfen tıklayınız

Bir yanıt yazın