You are currently viewing ÇİN EKONOMİSİNİN GELİŞİMİNDE DEVLET KAPİTALİZMİ

ÇİN EKONOMİSİNİN GELİŞİMİNDE DEVLET KAPİTALİZMİ

Çin Halk Cumhuriyeti son yıllarda özellikle ekonomik anlamda ciddi büyüme ve gelişme göstermiştir. Birçok ekonomist Çin’in ekonomik gelişimini mucize olarak nitelendirmiştir. Tarihsel perspektif açısından bakıldığında 1949 yılında kurulan Çin Halk Cumhuriyeti, Çin devriminin lideri Mao Zedong döneminde genel anlamda Sovyet tarzı planlı ekonomik sistem uygulamaya çalışmıştır. Bu süreçte Sovyet tarzı kalkınma planları yapılmış ve sürecin başlarında ülkede ekonomik anlamda ilerleme görülse de planlama ekonomik rasyonaliteden çok ideolojik temele dayanılarak yapılmıştır. 1958 yılında Büyük İleri Atılım adı altında başlatılan hızla sanayileşme adımı ile Çin ekonomisinin tarımdan kopmadan bir yandan da küçük ölçekli işletmeler ile sanayileşmenin kırsal bölgelere taşınması amaçlanmıştır. Planlamanın uygulandığı süreçte kadroların deneyimsizliği, planlamaya karşı oluşan muhalefet, Sovyet yardımlarının kesilmesi ve tarım alanında kuraklık nedeniyle verimin sağlanamamasından dolayı hedefe ulaşılamamıştır. Sonuç olarak 1959-1962 yılları arasında yaklaşık 40 milyon insanın hayatını kaybetmesine neden olan bir süreç yaşanmıştır. 1966 yılında başlatılan Kültür Devrimi ise ülkenin sosyal tabanında tahribata yol açmıştır.

Makalenin tamamını görebilmek için lütfen tıklayınız.

Bir cevap yazın