You are currently viewing BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ’NİN 1040-1072 TARİHLERİNDEKİ EKONOMİK YAPISINA DAİR BİR BAKIŞ

BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ’NİN 1040-1072 TARİHLERİNDEKİ EKONOMİK YAPISINA DAİR BİR BAKIŞ

Büyük Selçuklu Devleti’nin kurulduğu tarih olarak kabul edilen 1040 yılının birkaç yıl öncesinden tarihsel süreci irdeleyeceğiz. İlk devirlere dair irdelememiz bittikten sonra Selçuklu İmparatorluğu’nun kuruluş ve yükseliş devirlerini kapsayan 1040-1072 dönemlerini başta ekonomik yönden olmak üzere birkaç yönden mütalaa edeceğiz. Sosyal bir bilim olan iktisat konusunu ele alırken üzerine konuşacağımız dönemin örfi, teokratik, kültürel, askeri, siyasi ve içtimai meselelerini de mütalaa edip; tüm bu meselelere dair fikrimizi beyan edeceğiz.

Makalenin tamamını görebilmek için lütfen tıklayınız

Bir cevap yazın