You are currently viewing BM KARARLARI VE ULUSLARARASI ADALET DİVANI DAVALARI ZEMİNİNDE KEŞMİR SORUNU

BM KARARLARI VE ULUSLARARASI ADALET DİVANI DAVALARI ZEMİNİNDE KEŞMİR SORUNU

Bu çalışmada, Keşmir bölgesi sorununun hukuki boyutu birtakım örneklemelerle ortaya konmuştur. Öncelikle Keşmir sorunun oluşum süreci ve bu süreçte yaşanan siyasi ve toplumsal olaylara değinilmiştir. BM Güvenlik Konseyinin Keşmir meselesi hakkında almış olduğu kararlara yer verilmiştir. Ardından bu sorun doğrultusunda yaşanan ihlaller kategorik olarak sunulmuş ve bu ihlallerin yaşandığı benzer durumlarda Uluslararası Adalet Divanı (UAD)’nın baktığı davalar ve aldığı kararlar üzerinden hukuki bir çerçeve çizilmeye çalışılmıştır. Son olarak ortaya konulan argümanlar, BM Güvenlik Konseyinin ve UAD’nin kararlarında da sabit olarak bulunan “plebisit” kavramında temellendirilmiştir.

Makalenin tamamını görebilmek için lütfen tıklayınız

Bir cevap yazın