You are currently viewing BİLİŞSEL ESNEKLİĞİN BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİ İLE İLİŞKİSİ

BİLİŞSEL ESNEKLİĞİN BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİ İLE İLİŞKİSİ

Günümüz dünyasında yapılan beyin araştırmalarındaki gelişmeler birçok kavram hakkında bilgi sahibi olmamıza ve kavramlar arasındaki ilişkileri anlamlandırmamıza katkı sağlamaktadır. Günlük yaşamda karşılaştığımız olaylar ve olguların, bilişsel süreçlerimizi nasıl etkilediğini ve bu sürecin nasıl geliştiğini araştırdığımızda karşımızda bilişsel esneklik kavramını görmekteyiz. Kognitif terapi çalışmalarında da çok kez bahsedilen bu kavram, bireylerin durumlara karşı verdiği yanıtları anlamlandırmamıza yardımcı olmaktadır. Bilişsel esneklik kavramı ilk olarak Spiro ve Jehng (1990) tarafından ‘belirli bir anlayış veya problem çözme durumunun belirli gereksinimlerini karşılamak için çeşitli bilgi öğelerini uyarlamalı olarak yeniden bir araya getirme yeteneği’ olarak tanımlamaktadır. Bir diğer araştırma sonucunda bilişsel esnekliği ‘uygun seçeneklerin ve erişilebilir alternatiflerin farkında olmak, esnek olmaya gönüllü olmak ve duruma uyum sağlama konusunda yetkin hissetmek’ olarak kavramsallaştırılmaktadır. Ayrıca, bireylerin bilişsel esneklik becerilerini tek seferde veya belirli alanlarda kullanmadıklarını, ki bu genel bir durum olarak bilişsel esnekliği ifade etmektedir. Benzer şekilde, bilişsel esnekliği öğrenilebilir bir özellik olarak önermektedir.3 Bilişsel esneklik, bireylerin yeni koşullar karşısında seçimlerden haberdar olmalarını, daha etkin bir şekilde uyum sağlamalarını ve çatışmaları en aza indirgemek için önerilmiştir. Ele aldığımız bir diğer kavram ise başa çıkma stratejileridir.

Makalenin tamamını görebilmek için lütfen tıklayınız.

Bir cevap yazın