You are currently viewing AGİT ÇATISI ALTINDAKİ MİNSK GRUBUNUN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER İÇİNDEKİ YERİ

AGİT ÇATISI ALTINDAKİ MİNSK GRUBUNUN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER İÇİNDEKİ YERİ

Viyana Kongresi ile başladığını düşündüğümüz uluslararası örgütlerin varlığı antik çağa kadar uzanmaktadır. Uluslararası örgütlerdeki temel konular, ilkeler; uyuşmazlık çözümü, ortak güvenlik ve ekonomik-siyasi işbirliğidir. Devletlerin ortak paydada buluşma ihtimali, “bir uluslararası hükümet mümkün müdür?” sorusunu akıllara getirmiştir. Uluslararası sahada devletlerin çatışma ortamına “es” verip, temel sorunlar çerçevesinde bir araya getirmiştir. Kahir ekseriyetini güvenlik ortamının sağlanmasında gördüğümüz örgütler, sağlık, eğitim ve ticaret gibi geniş çaplı alanlarda da faaliyet göstermektedirler.

Makalenin tamamını görebilmek için lütfen tıklayınız

Bir cevap yazın